/Българска народна повест/ от Васил Друмев Издава:Д.Величков—книговезец от Котел ИЗДАНИЕ ВТОРО Русе печ. на Дунавска област - 1873г. ...още
1. От в. „Дума на бълг. Емигранти” Браила - 10 юлия 1871г. 2. От в. „Будилник”-весник сатерически и юмористически Букурещ 1 маия 1873г. 3. От в. ”Знаме” - весник ...още
1. Детинство 2.Живота в Одеса 3.Ботев в Румъния 4.Скарването на Каравелова и Ботева 5.Опит за общо въстание и подготовка на четата 6.Радецки ...още
Съдържание:Малко известни разкази, като "Отмъстител", "В тъмнина","Орден" и други,общо 30 разказа. ...още
/ Стопански,културни,благоустройствени,просветни и други придобивки От 1903 до 1934г. С приложения: 1.История на гайтанджийството 2.Карлово и Карловска околия С ...още