1.Фонетика. 2.Словообразование и форми. 3.Глаголъ и его спряжения. 4.Приложение-"Остромирово евангелие" ...още
Григорович Д.В. Полное собрание сочинений в 12 томах,3-е,вновъ пересмотреное и изправленое автором издание. издание А.Ф.Маркса -1896г. ...още
Разказ на очевидци от 1870-1876г. в том първи, втори и трети под редакцията на проф. Борис Йоцов. Снимки от страници на Записките,Захари Стоянов, Записки по ...още
Войната на Юлий Цезар против галите Съдаржание: 1.Описание на Галия 2.Война с белгийските племена 3.Борба с алпийските племена 4.Поход през Ренъ за Германия ...още
Роман от Майн Рид. Превод:А.Подвързачова Ловните приключения на младите бури /белите заселници в Южна Африка/ ...още