Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
1. От в. „Дума на бълг. Емигранти” Браила - 10 юлия 1871г. 2. От в. „Будилник”-весник сатерически и юмористически Букурещ 1 маия 1873г. 3. От в. ”Знаме” - весник ...още
1. Детинство 2.Живота в Одеса 3.Ботев в Румъния 4.Скарването на Каравелова и Ботева 5.Опит за общо въстание и подготовка на четата 6.Радецки ...още
„Млада Индия” с предговор от Ромен Ролан Превела от немски Т.Ненова .печ. ”Нов живот” София 16.02.1922г. ...още
ИЗБРАНИ СТРАНИЦИ 1.Горски пътник 2.Спомени 3.Автобиография 4.Статии ...още