1. Димитър и Константин /по случай 25-та годишнина от мъченическата им смърт 11-януарий 1887г. Издание на в. „Свобода” книгоп.на Янко С.Ковачев 1887г. 2. Българска ...още
Автор: И.И.Крашевски Преведе от полски и издаде Д.Хр.Бръзицов Печатница "Единство" Пловдив 1887год. ...още
От английски приведе РИЗОРЪ Второ издание – София 1941г. ...още
Описани са живота и дейноста на33 комити с много илюстраций изд.“Отечествен фронт“--1972г.Първо издание ...още