За учение в 3-то и 4-то отделение.Книгата е одобрена от Дирекцията на Народното Просвещение за учебник в началните училища. 24 август 1883г.Състави Димитър В.Манчов. ...още
Естесвознание за учение в 4-то отделение от началните основни училища. Събрал и наредил А.Р.Алтънков с 40 образци.Из. Христо Г. Данов Пловдив 1883г. ...още
/Българска народна повест/ от Васил Друмев Издава:Д.Величков—книговезец от Котел ИЗДАНИЕ ВТОРО Русе печ. на Дунавска област - 1873г. ...още
/Литературно критическа студия върху поезията и психологията му/ / За шестдесетгодишнината му/ 1876-1936г. Печат. „Братя Миладинови” София 1936г. ...още
Книгоиз. „Древна България” София 1936г. ...още
Българската академия на науката /Ииститут за български език/ отделен отпечатък /Българска диактология/ Книга 1-ва Оригинално и единствено издание с речник за ...още