XIXв. - Наука и медицина

Пълен учебник за начинаещи ученици и необходимо спомагателно ръководство за всички,които изучават френски език. Съдържа речник от 10000 думи които отстъпват от общите ...още
За учение в 3-то и 4-то отделение.Книгата е одобрена от Дирекцията на Народното Просвещение за учебник в началните училища. 24 август 1883г.Състави Димитър В.Манчов. ...още
Естесвознание за учение в 4-то отделение от началните основни училища. Събрал и наредил А.Р.Алтънков с 40 образци.Из. Христо Г. Данов Пловдив 1883г. ...още
1.Фонетика. 2.Словообразование и форми. 3.Глаголъ и его спряжения. 4.Приложение-"Остромирово евангелие" ...още