XIXв. - Други

Писма върху артилерията. От княз Крафт фон Хохенлохе Ингелфинген София придворна печатница изд. 1893г. Офицерска библиотека. Под формата на писма автора отразява ...още